Plaatmateriaal met duurzaam bosbeheer keurmerk

Zorgdragen voor de aarde.

Als importeur zoeken we over de hele wereld voortdurend naar de beste fabrieken om onze triplexproducten in te kopen. We letten dan niet alleen op de kwaliteit maar kijken bijvoorbeeld ook naar keurmerken en certificaten. Een zorgvuldige omgang met onze leefomgeving en het milieu is voor ons vanzelfsprekend. International Plywood is daarom FSC- én PEFC-gecertificeerd en streeft ernaar zoveel mogelijk triplexproducten te importeren onder deze twee labels.

Meer over het ontstaan en het belang van boskeurmerken kunt u lezen op www.fsc.nl en www.pefcnederland.nl.

Wat is SVLK?

Indonesië kent sinds september 2008 een systeem om de legale herkomst van hout vast te stellen: Timber Legality Verification System (TLVS) (of Standar Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK). Dit systeem is opgezet door het Indonesische Ministerie van Bosbouw. Indonesische bedrijven moeten door middel van een door de overheid uitgegeven verklaring aantonen dat het hout een legale herkomst heeft. Auditors voeren, zowel in het bos als bij bedrijven, controles uit op de naleving van het systeem. Het systeem is tot stand gekomen onder druk van voor Indonesië belangrijke exportlanden, zoals Groot-Brittannië en Japan. Indonesië heeft een Voluntary Partnership Agreement (VPA) met de EU afgesloten in het kader van het Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Actieplan. Binnen deze VPA is TLVS door de EU erkend als aantoonbaar legaal hout en voldoet daarmee aan de Europese Houtverordening (EUTR).

IP heeft Indonesisch multiplex met SVLK certificaat in het assortiment.

Groepscertificering

Om betrouwbaar FSC- en PEFC-gecertificeerd plaatmateriaal te leveren, is het nodig dat de keten (Chain of Custody) intact is. Iedere stap is controleerbaar dus "vals spelen" kan in principe niet. Er is op dit moment een discussie gaande over het wel of niet nodig zijn van een certificering voor de (kleinere) aannemer, mede omdat het ook een financiële belasting is. Steeds meer gemeentes en grote instellingen worden partner/deelnemer van FSC Nederland en brengen daarmee hun aanbestedingen bij FSC-gecertificeerde bedrijven onder. Om enige grip op de financiële kant en de administratieve rompslomp van gecertificeerd worden te houden, bestaan er instanties die groepscertificeringen doen. Dit kan wel tot 50% van de instapkosten besparen. Geïnteresseerden kunnen meer lezen over groepscertificering en de voordelen op de websites van onderstaande groepscertificeerders:

Symaco (Groepsmanager voor FSC, PEFC en Keurhout)

D&D Consult (Groepsmanager voor PEFC en FSC)

Ingenieursbureau E. van Buytendijk (Groepsmanager voor PEFC en FSC)

Bouwbinder (Groepsmanager voor PEFC en FSC)