Bereken in 2 stappen hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten

Bomen slaan CO2 ('broeikasgas') op tijdens de groei en geven O2 (zuurstof) af aan de lucht. Wanneer bomen worden geoogst - niet voor verbranding, maar voor gebruik in industriële doeleinden - dan blijft de CO2 opgeslagen in het hout. Dit blijft gedurende de levensduur van het hout. Pas bij verbranding of rotting komt de CO2 terug in de atmosfeer. Hout en houten producten zijn dus een gezonde keuze, zéker als de geoogste stammen herplant worden.

De NBvT-rekenmodule CO2-opslag in hout geeft een goede, realistische weergave van de hoeveelheid vastgelegde CO2 maar is geen wetenschappelijk document. Het is een praktische uitwerking om de markt in te laten zien dat hout netto CO2 vastlegt. Dit in tegenstelling tot de meeste andere bouwmaterialen.

Hier vindt u de rekenmodule


Met de NBvT-rekenmodule voor CO2 -opslag in hout kan men de CO2 -opslag berekenen van zowel producten die uit één houtsoort bestaan alsook producten die samengesteld zijn uit meerdere houtsoorten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met hout(vezels) in verschillende soorten plaatmateriaal.

Deze rekenmodule is een initiatief van NBvT, Nederlandse branchevereniging voor de Timmerindustrie. De CO2-vastlegging in hout in deze berekening is gemaakt volgens de rekenmethode die afkomstig is uit het document TC 175 WI 001175146 "Wood and wood based products - Calculation of sequestration of atmospheric carbon dioxide (NEN).

 

Bronnen:

- Rekenmethode is overgenomen uit het commissiestuk: “TC 175 WI 001175146 - Wood and wood based products - Calculation of sequestration of atmospheric carbon dioxide -   Paragraaf 5 Calculating carbon dioxide sequestration” van NEN te Delft.

- CEI-Bois "Tackle the climate change, use wood"

- Probos

- Het Houtvademecum

- Centrum Hout