Brandwerende / brandvertragende eigenschappen plaatmateriaal

In de bouwregelgeving staan de eisen aan brandeigenschappen van materialen onder de begrippen ‘bijdrage tot de brandvoortplanting’ en ‘rookproductie’. Centrum voor Hout heeft in 2007 een Houtwijzer 'Hout en Brand' uitgebracht waarin Euro brandklasses beschreven staan. Download hieronder:

"Hout en Brand" (Houtwijzer) - Brandeigenschappen/brandwerendheid

Hieronder een overzicht van de Euro brandklasses in vergelijking met de Nederlandse brandklasses (verouderd) en de Franse brandklasses (mobiliteitssector). 

Brandvertragend behandeld okoumé multiplex M1 kan in Euro brandklasse B ondergebracht worden.

Euro brandklasses

Overzicht brandklasses
1) 2) 3)
Brandbaarheid materiaal Euroclasses volgens EN 13501-1 Rook Druppel-vorming Franse brandklasses (NF P92-501) Nederlandse brandklasses (NEN 1775 en NEN 6065)
Onbrandbaar Beton, natuursteen, tegels

 A1 (A1fl)

    onbrandbaar  
Praktisch niet brandbaar Gips, natuursteen, tegels

 A2 (A2fl)

s1 d0 M0  
s1 d1 M1  
s2 d0  
s3 d1  
Heel moeilijk brandbaar Brandvertragend behandeld houten plaatmateriaal en brandvertragend behandeld massief HPL

 B (Bfl)

s1 d0  
s2 d1 1 en 2 (wand, plafond)
s3    
Brandbaar Vloeren van zwaarder hout

 C (Cfl)

s1 d0 M2 T1 en T2 (beloopbaar vlak)
s2 d1 3 (wand, plafond)
s3    
Goed brandbaar Massief hout, houten plaatmateriaal, massief HPL, meeste houten vloeren

 D (Dfl)

s1 d0 M3 T3 (beloopbaar vlak)
s2 d1 M4 4 (wand, plafond)
s3
Zeer brandbaar Houten vezelplaten van lichte densiteit, sommige kunststofvloeren

 E (Efl)

     
Niet bepaald voor materialen die niet zijn getest.

 F (Ffl)

       

1) Euro brandklasses voor CE-gemarkeerde producten / bouwmaterialen. 
    Met subscript fl (= floor) voor vloeren.

2) Franse brandklasses gelden voor houtproducten indien toegepast in de mobiliteitssector. In de bouwsector gelden de Euroklasses.

3) Nederlandse brandklasses gelden voor bouwmaterialen (zonder CE-markering). Na 2008 is CE-markering verplicht en zijn de Nederlandse brandklasses verouderd.

Standaardwaardes

Waardes volgens EN 13501-1 (euroklassen).

 Euroklasse  Euroklasse
Soort plaat  Densiteit
 houtsoort
 Minimale
 dikte
 exclusief
 vloeren
 voor
 vloeren
OSB, spaanplaat, MDF    600 kg/m3    9 mm  D-s2  Dfl-s1
Hardboard    900 kg/m3    6 mm  D-s2  Dfl-s1
Zachtboard    250 kg/m3    9 mm  E  Efl
Triplex / multiplex    400 kg/m3    9 mm  D-s2  Dfl-s1
Cementgebonden spaanplaat            1000 kg/m3  10 mm  B-s1  Bfl-s1
Massieve houtplaten    400 kg/m3  12 mm  D-s2  Dfl-s1

Plaatmaterialen die niet voldoen aan de voorwaarden van volumieke massa en minimumdikte, moet de fabrikant hebben getest volgens EN 13501-1

In het Bouwbesluit 2012 staat beschreven in welke toepassing een bouwmateriaal aan een Euroklasse moet voldoen. Er wordt onderscheidt gemaakt in soorten bebouwing, hoogtes, vluchtroutes, etc.

Het Bouwbesluit 2012, de infobladen en het praktijkboek zijn te downloaden van de website van Rijksoverheid.

 

 

 

 

 

Rook- en druppelvorming

Kijkend naar de rookproductie dan wordt er onderscheid gemaakt tussen drie klassen:

s1: geringe rookproductie
s2: gemiddelde rookproductie
s3: grote rookproductie

Druppelvorming is direct gevaarlijk voor personen en voor het ontstaan van nieuwe brandplekken op andere plaatsen. Net als bij de rookproductie zijn er drie klassen:

d0: geen productie van brandende delen
d1: delen branden korter dan 10 seconden
d2: delen branden langer dan 10 seconden

Voorbeeld
Een bouwproduct met de aanduiding B,s1,d0, zal een erg beperkte bijdrage leveren aan de voortplanting van de brand, veroorzaakt een geringe rookontwikkeling en zal geen nieuwe brandende spots veroorzaken.