Wat is CARB?

ODEK Ukraine LLC is CARB certified Phase2
California 93120 compliant

Wat is "CARB" of "California 93120 compliant" op sommige pakken triplex?

CARB is een afkorting voor ‘Californian Air Resources Board’. Deze organisatie bewaakt de luchtkwaliteit. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van regelgeving met betrekking tot de uitstoot van formaldehyde uit houtproducten. In 2004 is formaldehyde door het IARC geclassificeerd als een carcinogene stof. CARB (of ARB) heeft in 2007 het ATCM (airborne toxic control measure) in het leven geroepen om formaldehyde emissie meetbaar te maken en te reduceren.

Het betreft loofhout multiplex, spaanplaat en mdf en de eindproducten waarin deze houtproducten verwerkt zijn, die verkocht worden in, geleverd worden aan, gebruikt of gemaakt worden voor de verkoop in Californië. Ander houtachtig plaatmateriaal zoals constructiemultiplex (naaldhout) en OSB hoeven niet meer getest te worden en vallen buiten deze regelgeving, omdat het emissieniveau hiervan niet hoger is dan in het milieu normaal aanwezig is.

Dit is vastgelegd in de Final Regulation Order (93120).
(Meer lezen: http://www.arb.ca.gov/regact/2007/compwood07/fro-final.pdf)

Als gezegd wordt dat plaatmateriaal voldoet aan ‘CARB’, dan wordt verwezen naar de emissiefactoren beschreven in deze regelgeving (zie ook onderstaande tabel).

Hoe staat ATCM (‘CARB’) in relatie tot de Europese formaldehydeklasse E1?

Verlijming van multiplex en houtachtig plaatmateriaal moet in Europa voldoen aan (formaldehyde) emissieklasse E1 volgens norm EN 636. Er zijn verschillende bepalingsmethodes.

De kamermethode volgens EN 717-1 meet de emissie in ppm of mg/m3 en deze testmethode komt overeen met de meetmethode volgens ATCM.

Emissieklasse E1 (EN 717-1) < 0.1 ppm (0,124 mg/m³)


Sinds juli 2012 is fase 2 van ATCM van kracht gegaan en moeten de houtproducten voldoen aan de emissiefactor in onderstaande tabel.

Toegestane emissiefactor ATCM (Fase 2, sinds juli 2012):

Eenheidspaanplaat en
loofhouttriplex
MDF
Concentratie:ppm0.090.11
Concentratie:ug/m3110135
Emissiefactor EF:ug/m2-h129257


Meer lezen over de meetmethode ATCM: http://berkeleyanalytical.com/sites/default/files/WhitePaper_BkA_WP_07-01_Composite_Wood_ATCM_090707.pdf

Conclusie

Voor Nederlandse bedrijven die plaatmateriaal verwerken tot een eindproduct en exporteren naar Californië is plaatmateriaal dat voldoet aan de regelgeving (CARB) van belang.

ATCM (‘CARB’) is voor spaanplaat en loofhoutmultiplex gelijk aan emissieklasse E1 volgens EN 717-1. Namelijk 129 ug/m2-h respectievelijk 124 ug/m2-h.

Dit betekent niet dat de Europese emissieklasse E1 automatisch ook goedgekeurd is voor CARB.

 

 

 

 

 

 

 

Wat is formaldehyde?

Formaldehyde is een eenvoudig molecuul dat geproduceerd wordt door mens, dier en plant en vrij voorkomt in de lucht. Het komt voor in fruit en groenten en is een bijproduct bij het koken van koolsoorten. Het is een chemische stof die gemakkelijk afgebroken wordt in kooldioxide. Het menselijk lichaam is prima in staat om lage concentraties af te breken. Formaldehyde komt ook vrij bij het verbranden van kerosine en gas, de uitstoot van uitlaatgassen en in sigaretten. Het is een belangrijke chemische stof in de industrie voor de productie van talloze consumentenproducten en wordt zelfs in tandpasta gebruikt.

Extra informatie:


Omrekenmethode molariteiten:

0.1 ppm = 30 g/mol (molekuulgewicht formaldehyde) :  24.45 l/mol (gas bij 25°C bij 1 atmosfeer) = 123 μg/m3   (0,123 mg/m3) = E1 (volgens EN 717-1)