CE-markering

Vanaf 1 januari 2005 dienen alle plaatmaterialen die voor permanent gebruik in bouwwerken bestemd zijn, te zijn voorzien van CE-markering. CE staat voor: Conformité Européenne, waarmee bereikt zal worden dat in alle lidstaten van de Europese Unie gelijke productnormen gelden.

Met overzichtstabel. Download pdf hieronder:

CE-Markering (Houtwijzer)


International Plywood BV heeft voor deze toepassingsgebieden uitsluitend plaatmaterialen met de juiste CE-markering.
Op de productbladen staat de CE-markering van het product aangegeven.

Welke CE- markering is belangrijk?


CE-2+
Plaatmateriaal dat bestemd is voor permanente toepassing in bouwconstructies, waarbij sterkte-eigenschappen en verlijming de constructieve veiligheid van een gebouw moeten garanderen.

Dus o.a. voor toepassing in dak- , vloer- en spantconstructies.

CE-4
Plaatmateriaal dat bestemd is voor permanente toepassing in bouwconstructies, zonder dat specifieke eisen worden gesteld aan de constructieve eigenschappen van het plaatmateriaal. Hiervoor gelden wel eisen ten aanzien van de toegepaste verlijming van de fineerlagen.

U kunt hierbij denken aan aftimmerwerk en bekledingsplaten.

Niet CE-gemarkeerd plaatmateriaal mag uitsluitend in bouwwerken worden toegepast in tijdelijke constructies, zoals bijv. betonbekistingen en schuttingen.
Tevens mag niet CE-gemarkeerd plaatmateriaal worden gebruikt in talloze toepassingen zoals kisten, stuwplaten, steigers, afdekkingen, reclame-borden, verloren betonbekistingen, jachtbouw, scheepsbouw, vrachtwagenbouw, aanhangwagenbouw, trailers, meubelindustrie, tijdelijke podia en tribunes, enz. enz.

Mocht het bovenstaande u niet geheel duidelijk zijn, of indien u nog verdere vragen over dit onderwerp heeft, belt u dan met een van de verkoopmedewerkers van IP.
 
Voor problemen en/of schade die is ontstaan door het niet juist interpreteren van deze informatie, kunnen wij nimmer verantwoordelijk worden gesteld.

Prestatieverklaring bouwproducten verplicht

Producten met een CE-markering moeten vanaf 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. Dit staat in de Verordening bouwproducten. Afnemers van bouwproducten krijgen van de fabrikanten en de importeurs informatie over de prestatie van het bouwproduct. Afnemers zijn bijvoorbeeld bouwers, architecten, zzp'ers en particulieren. De informatie krijgen ze in de vorm van een prestatieverklaring.

Eisen aan bouwproducten

Heeft een fabrikant of importeur een bouwproduct voorzien van een CE-markering (verplicht of vrijwillig)? Dan moet de fabrikant of importeur op grond van de Verordening bouwproducten een prestatieverklaring voor het product opstellen. Hiermee beoordeelt een bouwer of constructeur of het bouwwerk met die producten voldoet aan de bouwtechnische eisen voor het bouwwerk.

De fabrikant of importeur kan het product zelf testen op essentiële kenmerken. Soms moet het product worden getest of beoordeeld door een onafhankelijke derde partij. Deze heet ook wel een aangemelde instantie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wijst deze instanties aan.

Prestatieverklaring bouwproducten

In een prestatieverklaring moet staan hoe een bouwproduct presteert op:

- de essentiële kenmerken van het product (ofwel producteigenschappen);- de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.

De basiseisen uit de Europese regelgeving die van belang zijn voor de prestatieverklaring, zijn:

- mechanische weerstand en stabiliteit;- brandveiligheid;- hygiëne, gezondheid en milieu;- veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;- bescherming tegen geluidshinder;- energiebesparing en warmtebehoud;- duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor deze prestatieverklaringen (ook wel DoP = Declaration of Performance) kunt u contact opnemen met 0183 353 000 of e-mail International Plywood.

Meer informatie over CE-markering en prestatieverklaringen vindt u op de website van de rijksoverheid. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/ce-markering-bouwproducten)

 

 

Overzichtstabel technische klassen