Duurzaamheid hout

Duurzaamheid in de zin van een lange levensduur:

Of houten plaatmateriaal geschikt is voor toepassing buiten is mede afhankelijk van de houtsoort. De eisen die aan hout gesteld worden, kunnen in vijf biologische risico-klassen onderscheiden worden:
• risicoklasse 1: permanent droog (luchtvochtigheid < 70%);
• risicoklasse 2: af en toe vochtig, afgedekt/beschermd;
• risicoklasse 3: regelmatig vochtig, onafgedekt/niet beschermd;
• risicoklasse 4: permanent in contact met water of grond;
• risicoklasse 5: permanent in contact met zout water.

Over het algemeen vallen de houttoepassingen in de woning- en utiliteitsbouw in de risicoklassen 1 tot en met 3.
Bij toepassing in de grond-, weg- en waterbouw komen de risicoklassen 4 en 5 ook regelmatig voor.

Onbehandeld hout wordt ook wel ingedeeld in biologische duurzaamheidsklassen (op basis van rotweerstand van het kernhout door een grond- en schimmelproef). Echter: de natuurlijke duurzaamheid van hout heeft géén direct verband met de duurzaamheid van hout als geveltimmerwerk. Bij kozijnen en ramen zijn andere schimmels actief dan bij hout in contact met grond. 

Door plaatmateriaal voor buitentoepassing juist te verwerken en te onderhouden is dit plaatmateriaal prima geschikt voor gebruik buiten. Hoe het betreffende plaatmateriaal verder afgewerkt moet worden, staat in het productblad bij het plaatmateriaal. Maar in het algemeen geldt:

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing (risicoklasse 2 en 3) geldt: schroefgaten en (gezaagde) randen/kanten volledig dichten met randsealer. Het oppervlak altijd schilderen/lakken met een daarvoor geschikte verf (buiten) en zorgen voor een goede ventilatie, dilatatie en onderhoud. Dit komt een langere levensduur van het plaatmateriaal altijd ten goede.