Download garantiecertificaten bij plaatmateriaal van IP

Gegarandeerd goed: standaardgarantie (10 jaar) op alle plaatmateriaal,

mits de juiste plaat voor de toepassing is gebruikt en juist is verwerkt, afgewerkt en onderhouden is. Dan garanderen wij u dat wij de plaat vervangen, mocht hij onverhoopt delamineren door een fabricage- en/of materiaalfout, waardoor de constructieve eigenschappen van de plaat zijn aangetast en waardoor nadelige gevolgen veroorzaakt worden. Deze garantie geldt gedurende een periode van 10 jaar na levering en na overleg van de aankoopfactuur.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID:

International Plywood levert plaatmateriaal dat goed is voor de toepassing waarvoor het bedoeld is. We hebben de catalogus en de website ingedeeld op toepassing.
Wij garanderen u dat wij de plaat vervangen en eventuele bijkomende kosten vergoeden, afhankelijk van de gegeven garantie.

UW VERANTWOORDELIJKHEID:

U adviseert uw klant de juiste plaat voor de juiste toepassing. Tevens geeft u uw klant de verwerkingsvoorschriften mee zodat de klant weet hoe hij de platen moet monteren.
Tot slot adviseert u de klant ook over het (jaarlijkse) onderhoud. Bewaar tevens ook de aankoopbon (geldt ook voor uw klant).

Zie ook: Richtlijnen verwerking plaatmateriaal (pdf).
Of kies de richtlijnen verwerking plaatmateriaal (pdf) voor een duidelijker weergave op uw mobiele telefoon.

Een verkeerde montage (bijv. strak tegen elkaar) en het niet opvolgen van de richtlijnen voor het verwerken van het plaatmateriaal leiden altijd tot afwijzing van de garantie.

De garantiecertificaten

Plaatmateriaal met schriftelijke garantie koopt u met het garantiecertificaat dat ook hieronder na te lezen en te downloaden is. Hierin staan ook de garantiebepalingen. Bij sommige deurplaten (Supergarant-ALU, Silverpaint-ALU en Goldpaint-ALU) bestaat ook een garantie tegen bovenmatig kromtrekken!

DOWNLOAD


Garantiecertificaat Supergarant - 30 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 30.000 euro per gebeurtenis. (geldig t/m 4 april 2017)

Garantiecertificaat Supergarant - 30 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 30.000 euro per gebeurtenis. (geldig vanaf 5 april 2017)

Garantiecertificaat Supergarant ALU - 10 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 7.500 euro per gebeurtenis.

Garantiecertificaat Okoumé Garant - 10 jaar garantie, defecte plaat wordt gratis herleverd. (geldig t/m 4 april 2017)

Garantiecertificaat Okoumé Garant - 10 jaar garantie, defecte plaat wordt gratis herleverd. (geldig vanaf 5 april 2017)

Garantiecertificaat Okoumé Extragarant - 20 jaar garantie tot een max. van 2.500 euro per gebeurtenis. (geldig van 4 april 2017 tot oktober 2017)

Garantiecertificaat Okoumé Extragarant - 20 jaar garantie tot een max. van 2.500 euro per gebeurtenis. (geldig van 5 april 2017 tot oktober 2017)

Garantiecertificaat Interprime-X (FSC) en Interprime-X'tra - 10 jaar garantie, defecte plaat wordt gratis herleverd. (geldig t/m 4 april 2017)

Garantiecertificaat Interprime-X (FSC) en Interprime-X'tra - 10 jaar garantie, defecte plaat wordt gratis herleverd. (geldig van 5 april 2017 tot oktober 2017)

Garantiecertificaat i-Paint Garant - 10 jaar garantie, defecte plaat wordt gratis herleverd.

Garantiecertificaat Silverpaint+ - 10 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 10.000 euro per gebeurtenis.

Garantiecertificaat Silverpaint - 10 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 10.000 euro per gebeurtenis.

Garantiecertificaat Silverpaint ALU - 10 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 10.000 euro per gebeurtenis.

Checklist Silverpaint (excel-doc.)

Controleer m.b.v. de checklist of er in geval van klachten, een aanspraak op de garantievoorwaarden gedaan kan worden: Download checklist Silverpaint, vul in en fax naar IP: (+31 183 351 088)

Garantiecertificaat Viking core panelen met KOMO kwaliteitsverklaring - 10 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 10.000 euro per gebeurtenis.

Garantiecertificaat Viking ply boeidelen - 10 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 10.000 euro per gebeurtenis.

Garantiecertificaat X-Prime - 10 jaar garantie, defecte plaat wordt herleverd.

Garantiecerticaat X-Prime Plus en X-Prime Paint - 30 jaar uitgebreide garantie tot een max. van 30.000 euro per gebeurtenis.

Mist u informatie? Stel hier uw vraag.

Algemene garantiebepalingen


Voor de merkspecifieke garantiebepalingen: lees het bijbehorende certificaat (download hiernaast).

VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:

1. Gebreken aan de plaat die niet zijn behandeld volgens de, aan op het garantiecertificaat vermelde, verwerkingsvoorschriften.
2. Gebreken aan verwerkte platen, waarbij het defect reeds vóór verwerking zichtbaar was.
3. Gebreken aan platen ontstaan door toepassing van platen voor een ander doel dan waarvoor
deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.
4. Gevolgschade ontstaan door gebreken aan de platen.
5. Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.
6. Gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.
7. Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter in iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.
8. Deurplaten waarbij in het oppervlak gefreesd is, zijn uitgesloten van garantie tegen kromtrekken.
De garantie tegen delaminatie blijft bij deze gefreesde deuren wel intact.

SCHADEMELDING:

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier, onder vermelding van:
1. Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.
2. Het aantal platen met gebreken.
3. Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.
4. Een specificatie van de te verwachten vervangingskosten.
Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.
De garantie op de platen geldt uitsluitend indien aan de in het garantiecertificaat vermelde verwerkingsvoorschriften is voldaan.