Instructiefilm VVNH: Betontriplex goed gebruikt?!

Het juiste gebruik van betontriplex levert betere kwaliteit, minder faalkosten en tevreden klanten op. VVNH heeft in samenwerking met Centrum Hout een instructiefilm laten maken. Hierin worden tips gegeven hoe je betontriplex goed kunt toepassen. Deze is hieronder te bekijken of op YouTube.

Toepassing als betonbekisting

(Uit: Richtlijnen voor gebruik en verwerking houtachtige plaatmaterialen - Houtwijzer)

Plaatmaterialen zijn bij uitstek geschikt voor betonbekistingen. De geëiste oppervlakteklasse, sterkte, repetitiefactor en een eventuele gewenste aftekening zijn bepalend bij de keuze van de juiste plaat. Vanwege de zware belasting van plaatmateriaal bij montage en tijdens het storten gelden bij toepassing van plaatmateriaal als betonbekisting aanvullende richtlijnen.

Ondersteuning en afdichting

• Zorg voor een goede ondersteuning die afgestemd is op de maximaal noodzakelijke drukkracht en doorbuiging.
Vraag uw leverancier om sterktecijfers om de juiste ondersteuning te berekenen. Let daarbij goed op eventuele verschillen in sterkte in lengte- en breedterichting.
• Breng een geschikt afdichtmiddel of compriband aan tussen de platen om verlies aan specie te voorkomen.
• Op alle (zaag)kanten en doorboringen minimaal twee lagen watervaste coating aanbrengen.

Montage

Blind schroeven geeft gebruikelijk het mooiste resultaat.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan:
• Schroeven altijd voorboren.
• Breng twee lagen watervaste coating aan over de gestopte schroefgaten.
• Bij zichtbare montage de schroefkop niet volledig verzinken, maar 1 mm boven plaatoppervlak houden i.v.m. zwelling van de plaat.
• Schroeven minimaal 20 mm vanaf de plaatrand.
• Schroeven minimaal 25 mm uit de hoek.
• Voor zichtwerk klasse 1A en 1B: schroeven 2 mm dieper dan plaatoppervlak en afdichten met twee componenten pasta.
• Nagelen alleen bij vloer/tafelbekistingen (nooit bij klasse 1B). Wendt u tot de aanwijzingen in de CUR-100.

Oliën en reinigen

• Het is belangrijk dat de bekistingsplaten voor het eerste gebruik grondig worden voorzien van een ontkistingsolie.
• Het gebruik van dit middel bepaalt mede hoe vaak de bekistingsplaat hergebruikt kan worden en ook de kwaliteit van het betonoppervlak.
• Maak de bekistingsplaat onmiddellijk na het lossen schoon door deze met water af te spuiten en verwijder vastzittend vuil met een spatel.
• Behandel de plaat na het schoonmaken weer met een ontkistingsolie.

Beschadiging en reparatie

• Voorkom beschadiging van de coating door de trilnaald.
• Lichte beschadigingen kunnen gerepareerd worden met een twee componenten vulmiddel, al zullen deze zich gebruikelijk blijven aftekenen in het betonoppervlak.

Schrikeffect

Afhankelijk van het type bekistingsplaat kan deze na langdurige droge opslag bij eerste gebruik lokaal zwellen (het zogenaamde schrikeffect) en mogelijk een aftekening in het beton achterlaten. Kies daarom de juiste bekistingsplaat en zorg dat de plaat in de bekisting de tijd krijgt om het
vocht te verdelen.

Download hier de pdf: Houtwijzer Richtlijnen voor gebruik en verwerking houtachtige plaatmaterialen.