Verlijming triplex

In de productbladen wordt bij de verlijming veelal aangegeven of het een interieure of exterieure verlijming betreft. Deze worden weergegeven volgens EN 314-2 met een klasse-aanduiding:

-    EN 314-2 klasse 1 is een verlijming geschikt voor uitsluitend
     droge toepassingen.
-    EN 314-2 klasse 2 is een verlijming geschikt voor toepassing
     beschut/beschermd buiten
-    EN 314-2 klasse 3 is een verlijming geschikt voor
     onbeschermde buitentoepassingen.

MR staat voor ‘moist resistent’. Dit is een verlijming o.b.v. melamine- en ureum formaldehyde lijm. De plaat is uitsluitend interieur te gebruiken. De benaming MR is verouderd.

WBP staat voor water boil proof (kook-watervaste verlijming) en is een oude standaard voor exterieure verlijmingen. Ook WBP is een verouderde benaming.

Soms staan naast de NEN-norm ook buitenlandse classificaties voor de verlijming nog genoemd: DIN 68705: BFU 100 of BS 6566: WBP.

Alle verlijmingen zijn klasse E1 voor wat betreft de formaldehyde emissie en blijven daarmee binnen de Europese standaarden. De E1-norm vereist een formaldehydeafgifte die lager is dan 0,1 ppm (= parts per million) volgens de norm EN 7171.

 

Plaatmateriaal bestaat niet alleen uit lijm maar ook uit fineren. De verlijming alleen maakt een plaat nog niet geschikt voor een (beschut) buitentoepassing. Ook de kwaliteit/duurzaamheid van de fineren zijn van belang. Plaatmateriaal dat geschikt is voor een interieure, beschut buiten of exterieure toepassing wordt respectievelijk aangeduid conform NEN EN 636-1, 636-2 of 636-3.

Als u plaatmateriaal zoekt op toepassing, komt u vanzelf uit bij de plaat met de juiste verlijming en houtsoort voor die toepassing.

NEN-EN 314 Triplex-kwaliteit van de lijmverbinding

 

Deel 1: 1994 Beproevingsmethoden

Deze norm beschrijft een methode om de kwaliteit van de lijmverbinding van fineertriplex te bepalen door middel van een afschuifproef.

Voordat de afschuifproef wordt uitgevoerd, moeten de monsters een reeks van voorbehandelingen ondergaan, bijvoorbeeld volgens paragraaf 5.1.4 moeten de proefstukken gedurende 72 (± 1) uur worden ondergedompeld in kokend water gevolgd door afkoeling in water van 20 (± 3) °C gedurende tenminste 1 uur om de temperaturen van de proefstukken te verlagen tot 20°C.

Deel 2: 1993 Eisen

Specificeert eisen voor lijmklasses van fineertriplex overeenkomstig het eindgebruik.Er worden drie klassen onderscheiden.

Deze drie lijmklasses zijn gerelateerd aan de risicoklassen zoals omschreven in
NEN-EN 335-3:1995 - Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Definitie van risicoklassen voor biologische aantasting: Deel 3: Toepassing bij op hout gebaseerde plaatmaterialen (zie tabel 1).

Tabel 1: NEN-EN 636 Voorwaarden

DroogVochtigBuiten
NEN-EN 314-2 LijmkwaliteitKlasse 1Klasse 2 Klasse 3
NEN-EN 335-3 RisicoklasseKlasse 1Klasse 2 Klasse 3

NEN-EN 314-2 Hoofdstuk 4 tabel 1 geeft de relatie weer tussen respectievelijk de lijmklasse en de voorwaarden voor voorbehandeling van de monsters. Bij lijmklasse 2 (beschutte buiten omstandigheden) zijn er twee voorbehandelingen die de triplex proefstukken moeten ondergaan voordat de afschuifproef kan plaatsvinden. Op dezelfde wijze zijn er voor lijmklasse 3 (onbeschutte buiten omstandigheden) drie voorbehandelingen voorgeschreven - zie tabel 2.

Tabel 2: Lijmklasse met voorbehandeling

Lijmklasse 2 (beschutte buiten omstandigheden) (APA Exposure 1)Voorbehandeling:
5.1.1 Onderdompeling gedurende 24 uur in water van 20 (±3)°C.
5.1.2 Onderdompeling gedurende 6 uur in kokend water; afkoelen in water bij 20 (±3)°C gedurende tenminste 1 uur om de temperatuur van de proefstukken te verlagen tot 20°C.

Lijmklasse 3 (onbeschutte buiten omstandigheden)(APA Exterior)Voorbehandeling:
5.1.1 Onderdompeling gedurende 24 uur in water van 20 (±3) °C.
5.1.3 Onderdompeling gedurende 4 uur in kokend water, 16-20 uur in een geventileerde droogoven bij 60 (±3)°C, afkoelen in water bij 20 (±3)°C gedurende tenminste 1 uur om de temperatuur van de proefstukken te verlagen tot 20°C.
5.1.4 Onderdompeling gedurende 72 uur in kokend water; afkoelen in water bij 20 (±3)°C gedurende tenminste 1 uur om de temperatuur van de proefstukken te verlagen tot 20°C.

APA Triplex en classificatie van de lijmkwaliteit

Tabel 3 

APA classificatie van de     Europese lijmklasse van
duurzaamheid                      de lijmverbinding

Exterior                                   3 (onbeschutte buiten omstandigheden)

Exposure 1 *)                         2 (beschutte buiten omstandigheden)

*) Exposure 1 platen worden vervaardigd met dezelfde fenollijmen als gebruikt bij Exterieur platen, maar door een andere samenstellling van het triplex zijn deze platen met name geschikt voor toepassingen waarbij de plaat onderhevig is aan lange bouwonderbrekingen, waarbij de plaat tijdelijk wordt blootgesteld aan weer en wind voordat ze wordt beschermd. APA Exterior triplex voldoet aan de eisen voor de Europese lijmklasse 3 zoals gegeven in paragraaf 4.2 van NEN-EN 636 Deel 3: Triplex - Specificaties. Deel 3 Eisen voor triplex voor buiten toepassingen.

APA Exposure 1 triplex voldoet aan de eisen voor de Europese lijmklasse 2 zoals gegeven in paragraaf 4.2 van NEN-EN 636 Deel 2: Triplex - Specificaties. Deel 2 Eisen voor triplex voor gebruik in vochtige omstandigheden.Zowel APA Exterior als Exposure 1 classificaties voor de duurzaamheid van de lijmverbinding zijn geschikt voor gebruik met Eurocode 5 paragraaf 3.4.1.1 respectievelijk (p) 2 en (p) 3.

bron:http://www.apa-europe.org/Languages/Dutch/Plywood/Standards/ eurostandards2.php