Welk hout valt onder de definitie 'conform ISPM 15'?

ISPM 15 is de wereldstandaard Fytosanitaire maatregelen Houten Verpakkingen.

Samenvattend:

De producten van International Plywood vallen onder een uitzonderingsregel en zijn vrij te gebruiken voor houten verpakkingen.

De maatregelen gelden voor:

ISPM 15 geldt voor "wooden packaging", houten verpakkingen: d.w.z. massief hout of houtproducten (uitgezonderd papier), die gebruikt worden voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen. Dit betreffen pallets (al dan niet met opzetranden en palletboxen), industriële verpakkingen (exportverpakkingen, kisten, bijzondere bekistingen), kratten, stuwhout enz.

De maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte door transport van houten verpakkingen. Hout voor houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld moeten worden, de methoden die hiervoor zijn toegestaan, en de wijze waarop de markeringen op deze producten moeten worden aangebracht.

Steeds meer landen stellen bij invoer van houten verpakkingen verplicht dat aan de eisen van ISPM 15 wordt voldaan. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen wordt met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

Uitzonderingen:

Hout dat niet onder de maatregelen conform ISPM 15 valt en dus uitgezonderd is:

  • - Bewerkte producten die tot stand komen middels een productieproces met hoge temperatuur en/of hoge druk, zoals spaanplaat, OSB, multiplex, fineer, mdf, hdf, trespa etc.
  • - Houtdeeltjes (houtwol, zaagsel, houtkrullen, houtsnippers etc.) die als verpakkingsmateriaal worden gebruikt en maximaal 6 mm dik zijn, vormen in fytosanitair opzicht geen risico.


Dit hout valt niet onder de maatregel ISPM 15, tenzij een land kan onderbouwen dat maatregelen zijn gerechtvaardigd (zie "Eisen internationaal" www.smhv.nl/ispm-15-internationaal.

Aanbeveling van ISPM 15 is om gebruik te maken van ontschorst (Debarked = DB) hout.